Nyheder

 • 01-11-2021

  Referat af Generalforsamlingen 2021

  Antal deltagere: 28

   

  Referent: Karina Christensen

   

  Dagsorden

   

  1. Valg af stemmetællere

   

  Vibeke Christensen og Linette Grim

   

  1. Valg af dirigent

   

  Christian/Bassemand

   

  Generalforsamlingen er varslet i tide og vi er beslutningsdygtige.

   

  1. Formandens beretning til godkendelse

   

  Formandens beretning

  2020 blev et mærkeligt år, nu sidder vi sågar også et godt stykke inde i 2021 af samme grund. Det vidste vi jo egentlig godt det ville blive. Til trods fik vi dog afholdt 6 bestyrelsesmøder, desværre var emnet typisk ”vi bliver nødt til at aflyse”. Begge arrangementer i 2020 måtte aflyses pga. pandemien. Af samme grund så vi ikke meget til hverken sommerfest eller juleafslutning dette år. Vi må have lidt ekstra til gode næste gang tænker jeg.

  Af denne grund kørte foreningen primært status quo. Det var på meget lavt blus over hele linjen, og sammenholdt med at jeg blev lidt presset på jobbet og hjemmefronten, lykkes det også mig at glemme et møde her og der. Men så var det jo godt at se at bestyrelsen kunne fungere uden. Nu er der kun 4½ år til knægten kan være med, i øvrigt 😉

  Kommunen dikterede at tilskud kunne søges på baggrund af seneste ”normale” års medlemstal. Dette var heldigt nok for os, idet vi ellers havde været hårdt ramt med vores måde at køre kontingent/medlemstal.

  Tak til alle for at holde ud i øvrigt, og til dem som trods corona-pause ikke har ligget på den lade side.

  Sidst men ikke mindst tager jeg lige lidt tidligt hul på 2021 idet vi nu her til generalforsamlingen lidt forskudt, og nu igen er i stand til at afholde et event. Pt. kunne det tyde på at påsken skulle være fredet denne gang. Så som altid, lad os gøre nogle gode erfaringer denne gang, og arbejde på et godt stort lan til påske! Sæt i gang!

   

  Rasmus Besnier Jensen 23-10-2021

   

  Beretningen blev godkendt.

   

   

  1. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

   

  Peter fortæller at pga. det mærkelige år, så er det eneste anderledes i regnskabet, at der er flyttet nogle få kontingenter fra 2020 til 2021.

   

  Regnskabet ligger på forum, der er også et link på facebook.

   

  Regnskabet blev godkendt.

   

  1. Behandling af indkomne forslag

   

  Der var kommet et forslag til vedtægtsændring, men det kom for sent, så behandles ikke.

   

  1. Fastsættelse af kontingent

   

  Vi bevarer kontingentet som det er 200kr. pr. halvår.

   

  1. Godkendelse af budget

   

  Budgettet for 2021 vil være identisk med det fra 2020 og blev godkendt.

   

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7.1

   

  Christer Modin er på valg, genopstillede og blev genvalgt.

  Karina Christensen er på valg, genopstillede og blev genvalgt.

  Susanne Zackariassen trak sig, men bibeholder sine udvalg.

   

  Jonatan Grim stillede op og blev valgt.

   

  1. Valg af 2 suppleanter

   

  Claus Pedersen genopstiller

  Martin Berdin genopstiller

   

  Gustav Rugaard opstiller

  Vibeke Christensen opstiller

  Shik/Henrik Schwedler opstiller

  Vi skal kun bruge 2 suppleanter, så der blev afholdt valg.

   

  Blank 1 stemme

  Vibeke/Madeline 1 stemme

  Martin 2 stemmer

  Gustav 3 stemmer

  Claus 22 stemmer

  Shik/Henrik 25 stemmer

   

  Shik/Henrik og Claus blev valgt.

   

  1. Valg af en revisor og en revisor suppleant i henhold til § 8.5

   

  Brian genopstillede og blev valgt

   

  1. Valg af udvalgsformænd

   

  Turudvalg: –                        Bestyrelsen

  Konkurrenceudvalg:           Christer

  Strømudvalg: –                    Shik/Henrik Schwedler

  Netværksudvalg:                Grim

  Kantine/køkkenudvalg:      Sanne
  Internetudvalg:                   Rasmus
  Webudvalg:                        Grim
  Filmudvalg:                        Shik/Henrik Schwedler
  Lokalebooking:                  Rasmus
  Aktivitetsudvalg:                Claus
  Serverudvalg:                     Shik/Henrik Schwedler

  Kiosk:                                 Sanne

  Konsoludvalg:                    Sanne

  PR:                                      Karina

  Sponsor/fonde                    Claus

   

  1. Eventuelt

   

  Der er forslag om ny grill og afholdelse af banko event.

  Forslag om lune baconsnacks.

   

  Forslag om noget ”sødt” i kiosken.

   

  Forslag om steamgavekort i præmierne.

   

  Ris: Nødbelysning i sovesalen.

   

  Forslag et lod til dem der deltager i generalforsamlingen.

   

  Muligheden for at streame og ikke sidde alene.

   

  Forslag om fibernet

   

  Mulighed for en ekstra toastmaskine.

   

  Mulighed for” vanddunk” i hallen.

   

  Ros: klapsalve for vores indsats.

   

   

   

  Dirigenten takker for go ro og orden.

   

   

 • 01-10-2021

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PC Impact

  Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2021:
  Lørdag d. 23-10-2021 kl.13.00
  i Ishøj Idræts & Fritidscenter, på gangen foran hal 2
  Dagsorden for dette møde er, i henhold til foreningens gældende vedtægter §5 stk. 4:
  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning til godkendelse
  4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af 2 suppleanter
  10. Valg af en revisor og en revisor suppleant i henhold til § 8.5
  11. Valg af udvalgsformænd
  12. Eventuelt
  Evt. indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 15-10-2021 kl.13, i henhold til §5 stk. 5 i foreningens vedtægter. Forslag sendes til formanden@pcimpact.dk
  Regnskab, budget og evt. forslag offentliggøres hurtigst muligt dog senest fredag d. 22-10-2021.
  Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer, samt alle der måtte være interesserede i at deltage, til at komme og være med til generalforsamlingen. (Stemmeberettigede er alle der har betalt for at være med i efteråret 2021). Lige pt. sidder bestyrelsen på de fleste udvalgsposter, men sådan behøver det slet ikke at være, alle kan styre et udvalg, medlem af bestyrelsen eller ej. Kom frisk og tag lidt ansvar og vær med til at gøre Pc Impact bedre!
  Generalforsamlingen holdes efter den af vedtægterne foreskrevne §5.2 deadline med udgangen af april. Dette skyldes daværende corona-restriktioner hvorved denne blev udskudt til ovenstående tidspunkt, i henhold til retningslinjer om forsamlinger på tidspunktet. Stemmeberettigede til denne generalforsamling udgøres denne gang således også kun af de deltagende til arrangementet der finder sted samtidigt med denne generalforsamling.
  Til generalforsamlingen vil der blive serveret sandwich og sodavand til alle deltagere. Man må derfor gerne sende en tilkendegivelse på email, hvis man agter at deltage, så vi kan sørge for at der er sandwich/vand nok til alle. Send til formanden@pcimpact.dk.
  Mvh. Bestyrelsen
 • 19-08-2021

  NU sker det!

  Det ser ud til at vi endelig kan afholde LAN.

  Vi har savnet vores medlemmer og ser frem til at se jer igen.

  Tilmeldingen er åben

  Husk der kun er 100 pladser

 • 30-03-2021

  Påske uden PCI

  Kære medlemmer
   
  Vi er utroligt kede af, at vores intentioner om et online event i påsken ikke bliver til noget.
   
  Men mange i bestyrelsen har været ramt af personlige udfordringer (sygdom, arbejde, brand mm), så der har ikke været personer nok til at køre eller overhovedet forberede noget.
   
  Vi sætter nu alt ind på at afholde LAN i uge 42, 20. oktober – 24. oktober 2021.
   
  Mvh
  PCI Bestyrelsen
 • 01-02-2021

  Covid19 opdatering 2021

  Kære medlemmer og PCI venner

  Vi følger stadig Corona-situationen tæt og vi må desværre allerede nu meddele, at et påske LAN ikke bliver en realitet.

  Ishøj idræts- og fritidscenter, hvor vi holder til, er nemlig blevet omdannet til Covid19 vaccine center og skal være det foreløbig indtil 1. juli 2021.

  En positiv ting, er at der nu er blevet lagt fibernet ind i hallen, så net-forbindelsen bliver bedre for os i fremtiden.

  Vi håber og tror på, at LAN vil blive en mulighed til efteråret og så giver vi den max gas!

  I mellemtiden vil vi høre jer om der var stemning for et online event?

  Det ville i så fald finde sted i påsken, hvor vi ellers skulle have haft LAN.

  Der vil blive lagt en afstemning ud på Facebook i nærmeste fremtid, men I er allerede nu mere end velkomne til at udtrykke jeres ønsker for en sådan event mht. konkurrencer o.lign. på vores Facebook.

  Vores generalforsamling er også udskudt på ubestemt tid, da vi helst vil gennemføre den med fysisk fremmøde.

  Mvh
  PCI Bestyrelsen

   

 • 23-09-2020

  Efterårs LAN er aflyst!

  AFLYST!
   
  Det er med stor beklagelse, at vi alligevel må aflyse efterårets LAN event.
  Men efter råd fra myndighederne og det at en del af deltagerne har ytret bekymring omkring deltagelse, så ser vi os nødsaget til det.
   
  Ønsker man sin billet refunderet, så kan man rette henvendelse til:
   
  kasser@pcimpact.dk
  el.
  gimlig@pcimpact.dk
   
  Men man kan også gemme sin billet til foråret, hvor vi håber, at Corona-situationen ser bedre ud.
   
  PCI
 • 12-03-2020

  OBS! Kommende Fællesspisning, Generalforsamling og klubaften er AFLYST!

  Kære medlemmer

   

  Den kommende Fællesspisning, Generalforsamling og Klubaften, der skulle finde sted d. 27. marts fra kl. 18.00 er AFLYST!

  Det er grundet at Ishøj Idræts- og Fritidscenter, hvor vi holder til, er ramt af Covid19 lockdown.

   

  Nye datoer følger, så snart, som det er muligt.

   

  Mvh

  Bestyrelsen i PCI

 • 04-03-2020

  Vi præsenterer Razer, som sponsor

  Med stor glæde præsenterer vi Razer, som sponsor for dette års PCI events.

  Vi takker og glæder os til samarbejdet.

  PCI

 • 04-03-2020

  Visiongaming/MM-Vision sponsorere os igen

  Det er med stor glæde at vi atter engang præsenterer Visiongaming/MM-vision som sponsor.

  Takker og vi glæder os til samarbejdet.

  PCI

 • 09-02-2020

  Bilka i Ishøj sponsorerer igen, igen, igen.

  Med stor glæde kan vi afsløre, at Bilka i Ishøj har valgt at sponsorere PCI igen i år.

  Takket være dem kan vi afholde vores fælles hygge-grill aften under forårets LAN event.

   

1 2 3
Side 1 ud af 3