Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PC Impact

1. oktober 2021
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2021:
Lørdag d. 23-10-2021 kl.13.00
i Ishøj Idræts & Fritidscenter, på gangen foran hal 2
Dagsorden for dette møde er, i henhold til foreningens gældende vedtægter §5 stk. 4:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af en revisor og en revisor suppleant i henhold til § 8.5
11. Valg af udvalgsformænd
12. Eventuelt
Evt. indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 15-10-2021 kl.13, i henhold til §5 stk. 5 i foreningens vedtægter. Forslag sendes til formanden@pcimpact.dk
Regnskab, budget og evt. forslag offentliggøres hurtigst muligt dog senest fredag d. 22-10-2021.
Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer, samt alle der måtte være interesserede i at deltage, til at komme og være med til generalforsamlingen. (Stemmeberettigede er alle der har betalt for at være med i efteråret 2021). Lige pt. sidder bestyrelsen på de fleste udvalgsposter, men sådan behøver det slet ikke at være, alle kan styre et udvalg, medlem af bestyrelsen eller ej. Kom frisk og tag lidt ansvar og vær med til at gøre Pc Impact bedre!
Generalforsamlingen holdes efter den af vedtægterne foreskrevne §5.2 deadline med udgangen af april. Dette skyldes daværende corona-restriktioner hvorved denne blev udskudt til ovenstående tidspunkt, i henhold til retningslinjer om forsamlinger på tidspunktet. Stemmeberettigede til denne generalforsamling udgøres denne gang således også kun af de deltagende til arrangementet der finder sted samtidigt med denne generalforsamling.
Til generalforsamlingen vil der blive serveret sandwich og sodavand til alle deltagere. Man må derfor gerne sende en tilkendegivelse på email, hvis man agter at deltage, så vi kan sørge for at der er sandwich/vand nok til alle. Send til formanden@pcimpact.dk.
Mvh. Bestyrelsen