Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PC Impact

29. januar 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2019:

Lørdag d. 16-03-2019 kl.19.00* i kursuslokale 1+2 i Ishøj Idræts & Fritidscenter

Dagsorden for dette møde er, i henhold til foreningens gældende vedtægter §5 stk. 4:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7.1
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af en revisor og en revisor suppleant i henhold til § 8.5
11. Valg af udvalgsformænd
12. Eventuelt

Evt. indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 08-03-2019 kl.19, i henhold til §5 stk. 5 i foreningens vedtægter.
Forslag sendes til formanden@pcimpact.dk

Regnskab, budget og evt. forslag offentliggøres hurtigst muligt dog senest torsdag d. 14-03-2019.

Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer, samt alle der måtte være interesserede i at deltage til at komme og være med til generalforsamlingen. (Stemmeberettigede er alle der har betalt for at være med i efteråret og/eller påsken 2018). Lige pt. sidder bestyrelsen på de fleste udvalgsposter, men sådan behøver det slet ikke at være, alle kan styre et udvalg, medlem af bestyrelsen eller ej. Kom frisk og tag lidt ansvar og vær med til at gøre Pc Impact bedre!

OBS!
*Til alle der ønsker at spise med kan man tilmelde sig på Facebook og møde op kl. 18.00 (også i kursuslokalerne) Hvor der vil være spisning på foreningens regning fra kl. 18.00-19.00 (mad fra Cafe Kigi). Bemærk man skal tilmelde sig spisningen via Facebook senest onsdag d. 13/03-2019, hvis man ønsker at spise med i henhold til madbestilling. Hvis man ønsker at deltage til spisning men ikke har mulighed for at tilmelde sig via Facebook kan man skrive en mail til formanden@pcimpact.dk

Efter generalforsamlingen afholdes der klubaften i MedieOasen (fra ca. kl. 21.00).

Der vil blive oprettet 3 forskellige arrangementer på facebook. Spisning, generalforsamling og klubaften.

Mvh.

bestyrelsen for PC Impact